Xử Lý Môi Thâm Tái Làm Hồng Môi Nam – Nữ

Xử Lý Môi Thâm Tái Làm Hồng Môi Nam – Nữ

 

Xử lý  môi thâm tái và chân mày kéo sợi Linebrows được 4 ngày  tuổi  

 

Môi  sau  1 lần  xử  lý  thâm  tái  và  1 lần  lên  màu  . Hoàn  thiện  trong  thời  gian  2 tháng  

 

 

 

Bài viết liên quan

0987654321