Bảng Giá Làm Hồng Bikini – Nhũ Hoa

>>>>>Xem thêm:   Các Ưu Đãi Khuyến Mãi Làm Hồng

    Làm Hồng Nhũ Hoa bằng Laser     Laser Làm Hồng Nhũ Hoa

    Phun Cấy làm Hồng Bikini – Cô Bé     : Làm Hồng Bikini Nhũ Hoa

 

Kết Quả Làm Hồng Sau Bong Ổn Định Màu :

 

 

 

 

>>>>>Xem thêm:       Phun Cấy làm Hồng Nhũ Hoa      : KếT Quả Triệt Lông

 

 

 

 

>>>>Xem thêm: Kết Quả Phun Môi Sau Bong