Bảng Báo Giá Triệt Lông ( Đeo Mắt Kính ) Công Nghệ Ánh Sáng Xung có nhiều tên gọi khác nhau :  Opt – Newlight – E-light, Băng Tuyết, Băng Hàn, Shr, Ice Cool  …..

 

   

Bảng Báo Giá Triệt Lông ( Không Đeo Mắt Kính ) Công Nghệ Triệt Lạnh Diode Laser