Kết Quả Phun Xăm Môi Sau Bong Ổn Định Màu

Kết Quả Phun Xăm Môi Sau Bong Ổn Định Màu

KẾT QUẢ PHUN XĂM MÔI KHÔNG KHUNG VIỀN – MÀU TRONG BÓNG MỊN – SỬ DỤNG TRÊN 4-5 NĂM 

Kết quả phun khử THÂM nặng viền => môi hồng tự nhiên không khung viền 

 

 

Kết quả Phun khử tái cho em gái  được 3 tháng 

 

 

Kết quả phun môi được 5 tháng và chị khách quay lại phun mí eyeline

 

 

Kết quả xử lý hạt Fordyce và phun môi được 1 tháng. Fordyce hết < 95%

 

 

 

 

 

Kết quả phun khử thâm tái môi cho cô khách < u60. Môi sau bong 5 tháng 

 

 

Kết quả phun môi được 1 tháng 

 

 

Kết quả phun môi sau 2 tháng 

 

 

Phun môi không cần ăn khóm thơm đâu khách ơi ! chỉ cần thoa vaseline mềm môi – uống nước đủ . Không để môi bị khô 

 

 

Kết quả phun môi Khử thâm tái – Xử lý hạt Fordyce được 4 tháng

 

 

Cảm nhận khách sau phun môi 4 năm và dặm lại 

 

 

Kết quả phun môi được 1 năm vẫn ĐẸP

 

 

Kết quả phun môi được 3 năm vẫn ĐẸP chỉ nhạt Lòng 

 

 

Kết quả phun môi được 1 tháng

 

 

Kết quả khử thâm môi tái  môi được 4 ngày

 

 

Kết quả phun môi khử thâm tái  được 6 tháng

Bài viết liên quan

0979550508