Kết Quả Chân Mày Sợi Sau Bong giữ 99%

Kết Quả Chân Mày Sợi Sau Bong giữ 99%

Kết Quả Chân Mày Sợi Sau Bong giữ 99%

Chân mày Sợi sau bong phải có 6 đặc điểm này : 

  1. Sợi nổi trên bề mặt da 
  2. Sợi Bén
  3. Sợi Nét
  4. Sợi Mảnh 
  5. Sợi Nhuyễn
  6. Sợi có độ chuyển đậm nhạt

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

0979550508