Kết Quả Làm Hồng Bi Nhũ. Không phụ thuộc mỹ phẩm kem thoa dưỡng làm Hồng

Kết Quả Làm Hồng Bi Nhũ. Không phụ thuộc mỹ phẩm kem thoa dưỡng làm Hồng

Kết Quả Làm Hồng Bi Nhũ. Không phụ thuộc mỹ phẩm kem thoa dưỡng làm Hồng

Kết quả làm hồng nhũ hoa bằng phương pháp phun cấy thực tế 100% khách hàng tại nhà Mộc Ý Liên  

>>>Xem thêm:   Chi Tiết Các Ưu Đãi Khuyến Mãi Làm Hồng Nhũ – Bi

>>>>>Xem thêm: Môi bị Hạt Fordyce Bã Nhờn có Phun Môi được không ?

Nhũ  Hoa  làm hồng đã được 2 tháng  bằng công  nghệ  phun cấy

 

 

–  Cô bé ( vùng kín ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy đã bong và ổn định màu bền màu trên 5 năm 

 

 

–  Cô bé ( vùng kín ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy đã bong và ổn định màu được 1 tháng   

 

 

– Video thực tế 101% cô bé ( vùng kín ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy đã bong và ổn định màu được 2 tháng   :

 

 

Hình ảnh Bikini ( cô bé ) thực tế 101% của khách hàng không cần dùng kem mỹ phẩm làm hồng bikini vùng kín : 

 

Kết  quả nhũ hoa sau 2 tháng  ổn  định  màu  và  không  sử  dụng  bất  kỳ  mỹ  phẩm  kem  thoa  dưỡng  làm  hồng  nào  

 

– Video thực tế 101% cô bé ( vùng kín bikini ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy  vừa mới hoàn thành xong . Mới làm xong màu bikini cô bé sẽ hơi bị đậm sau 2-4 ngày bong tróc mài, màu sẽ nhạt đi :

 

 

Làm  hồng nhũ hoa chỉ với 1 liệu  trình  duy  nhất  . Kết  quả  được  quay  lại  thức tế của khách hàng tại nhà Mộc Ý Liên 

 

 

Hình ảnh Bikini / Cô bế ( vùng kín được chụp lại )

 

 

Làm hồng cô bế với phun pháp phun cấy sẽ không phụ thuộc vào sản phẩm kem thoa dưỡng làm hồng . Video vùng kin cô bề vừa làm hoàn thiện xong 

 

 

Hậu trường làm hồng bikini ( vùng kín ) được các chuyên viên đang thực hiện 

 

Làm Hồng cô bé bằng phương pháp phun cấy . Hình ảnh 101% 

kết quả video thực tế của khách hàng 101% 

 

Làm  Hồng  Nhũ Hoa  khi  có tác động phẫu thuật thu  gọn  quầng  zú  

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

0979550508