Làm Hồng Cô Bé ( Bikini ) giữ màu 3-5 năm. Không phụ thuộc mỹ phẩm kem thoa dưỡng làm Hồng

Làm Hồng Cô Bé ( Bikini ) giữ màu 3-5 năm. Không phụ thuộc mỹ phẩm kem thoa dưỡng làm Hồng

 

 

Làm  Hồng  Nhũ Hoa  – Bikini – Môi   bằng  phương  pháp phương pháp phun cấy không cần thoa kem  dưỡng hồng  

https://yhocthuongthuc.net/lat-tay-su-that-dang-sau-kem-lam-hong-nhu-hoa.html

 

Làm  hồng  nhũ  hoa  bằng phương pháp phun cấy thực  tế 100% khách  hàng  tại  nhà  Mộc  Ý Liên  

 

Nhũ  Hoa  làm hồng đã được 2 tháng  bằng công  nghệ  phun cấy

 

 

–  Cô bé ( vùng kín ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy đã bong và ổn định màu bền màu trên 5 năm 

 

 

–  Cô bé ( vùng kín ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy đã bong và ổn định màu được 1 tháng   

 

 

– Video thực tế 101% cô bé ( vùng kín ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy đã bong và ổn định màu được 2 tháng   :

 

 

Hình ảnh Bikini ( cô bé ) thực tế 101% của khách hàng không cần dùng kem mỹ phẩm làm hồng bikini vùng kín : 

 

Kết  quả nhũ hoa sau 2 tháng  ổn  định  màu  và  không  sử  dụng  bất  kỳ  mỹ  phẩm  kem  thoa  dưỡng  làm  hồng  nào  

 

– Video thực tế 101% cô bé ( vùng kín bikini ) được làm hồng bằng phương pháp phun cấy  vừa mới hoàn thành xong . Mới làm xong màu bikini cô bé sẽ hơi bị đậm sau 2-4 ngày bong tróc mài, màu sẽ nhạt đi :

 

 

Làm  hồng nhũ hoa chỉ với 1 liệu  trình  duy  nhất  . Kết  quả  được  quay  lại  thức tế của khách hàng tại nhà Mộc Ý Liên 

 

 

Hình ảnh Bikini / Cô bế ( vùng kín được chụp lại )

 

 

Làm hồng cô bế với phun pháp phun cấy sẽ không phụ thuộc vào sản phẩm kem thoa dưỡng làm hồng . Video vùng kin cô bề vừa làm hoàn thiện xong 

 

Hậu trường làm hồng bikini ( vùng kín ) được các chuyên viên đang thực hiện 

 

Làm Hồng cô bé bằng phương pháp phun cấy . Hình ảnh 101% 

kết quả video thực tế của khách hàng 101% 

 

Làm  Hồng  Nhũ Hoa  khi  có tác động phẫu thuật thu  gọn  quầng  zú  

Bài viết liên quan

0979550508