Kết Quả Triệt Lông và Feedback Khách Triệt Lông

    Hình ảnh bikini sau các buổi triệt lông bằng công nghệ Diode Laser . Khách quay lại kiểm tra lông bikini không còn hoặc mọc lưu thưa vài cọng , sợi lông nhạt khi  liệu trình chưa kết … Đọc tiếp Kết Quả Triệt Lông và Feedback Khách Triệt Lông